Bajmok Wireless


Bajmok Wireless je neprofitna mreža locirana na teritoriji Bajmoka. Ideja je iskoristiti bežicnu tehnologiju kako bi razvili lokalnu bežicnu mrežnu, sa ciljem okupljanja ljudi slicnih interesovanja i edukacije u polju novih tehnologija. Pozivamo sve zainteresovane da nas kontaktiraju, kao i slične zajednice zainteresovane za saradnju. Svim članovima mreže je omogućen pristup linkovima prema svim povezanim nekomercijalnim i komercijalnim mrežama u okolini.


Pristupne tačke

 • Rata
  • SSID: bajmok.org RATA 2 Kanal: 11 Standard: 802.11 b/g/n Polarizacija: V/H
  • SSID: bajmok.org RATA 3 Kanal:  1   Standard: 802.11 b/g/n Polarizacija: V/H
 • Rata 2
  • SSID: bajmok.org RATA 4 Kanal:  8   Standard: 802.11 b/g/n Polarizacija: V/H
 • Masni kraj
  • SSID: bajmok.org MASNI KRAJ Kanal:  4   Standard: 802.11 b/g/n Polarizacija: V/H